PAR-SAMTALER


- få lavet "en samlivskontrakt

i kærlighedens navn"


Book par-samtaler

Mennesker er skabt til at leve sammen. Vi danner par, bygger rede, får måske børn og alt går sin naturlige gang. At leve sammen handler om at være noget med og for hinanden, men også at respektere at vi er to mennesker med hver sin historie, erfaringer og ønsker for, hvordan livet skal forme sig og hverdagen leves. Der er noget, vi er sammen om, der er noget, vi er ene om. Der er noget, som vi har ind ad til i parret og familien, og der er noget, vi har ud ad til og udenfor familien. Vi er enkeltindivider i par og i flok, hvilket naturligvis kan give udfordringer og uenigheder af og til.


Nye, sammenbragte eller mangeårige parforhold har alle deres egne små eller store udfordringer og kriser gennem tiden, sådan er livet. Min erfaring som coach gennem mange år er, at vi som udgangspunkt kun ønsker hinanden det bedste, men at det ofte er svært for parret selv at løse situationen. Mest fordi de ikke får talt sammen, går med det i sig selv, tror noget om sig selv og den anden, og langsomt mister man sit selvværd og man følser sig måske ikke mere elsket, set eller forstået. Man begynder langsomt at lukke sig inde i sig selv. På det tidspunkt er parforholdet kørt fast. Det er helt naturlige reaktioner i en presset situation, men det giver dårlig stemning, parforholdet lider og kærligheden er under maksimalt pres. Der er behov for hjælp udefra, og der skal nye vinkler på.


Kriser og udfordringer opstår i alle parforhold, det er ikke et spørgsmål om det sker, men hvornår det sker. Og når det sker, handler det om at gøre noget ved det.
Når man vil bevare og genskabe sit parforhold, ægteskab og genfinde anerkendelsen, værdsættelsen og kærligheden til hinanden, er opgaven at gøre det sammen og hjælpe hinanden med det. Det er altid muligt at redde samlivet og genfinde kærligheden til hinanden, hvis man vil det i sit hjerte og ved, hvorfor man vil det.


Her vil jeg gerne hjælpe jer. I får samtaler, undervisning og værktøjer til at prøve at opbygge eller genopbygge det samliv, som I ønsker, ud fra dét, I hver især står for, dét I hver især har med jer i livet, eller dét I hver især har behov for.


Parforhold, om de er nye eller mangeårige, har succes hos mig, når de lærer om:


  • Kærlighedssprogene.
  • Samlivskontrakten.
  • At ændre sin tankegang.
  • Kommunikation.
  • Samtalens kraft.”Det meste er værd at kæmpe for – vi skal bare gøre det sammen.”


”Jeg har brug for din kærlighed, du har brug for min

– men måske har jeg mest brug for at lære at elske mig selv.”


”Størst af alt er kærligheden – den tåler alt, overkommer alt og udholder alt.”


”Giv ud af din kærlighed – og du får tusind gange tilbage.”

- Citater, jeg synes, er vigtige

Book par-samtaler