GRUPPEFORLØB


- få mod og vilje til at ændre dit liv via dialog 

- brug hinanden til at håndtere livskriser 

Gruppeforløb for stressramte og andre sårbare sjæle.


Det kræver kraft og viljestyrke at opløse en konflikt og komme om på den anden side af en livskrise. Du skal kunne tilgive dig selv, tilgive andre og løsne op for hele skyldsspørgsmålet. En løsning kan være at bruge grupper, hvor der kan ske noget magisk, opløsende og forløsende.

Det er en hård proces for alle at finde frem til en anden drivkraft i livet end den, der dominerer og styrer, når vi er i krise. Men det tærer ligeså meget psykisk på os mennesker at blive i vores kriser. Mange bliver sorgfulde, tungsindige og bitre og begynder at isolere sig fra omverdenen.

Men der er en vej igennem, og der er lys på den anden side, hvis man får den rette hjælp til at se den. Det kræver mod og vilje at tage den drastiske beslutning at ændre på sin egen livssituation.

Gruppeforløb skaber forløsning


Gennem mit virke som coach har jeg erfaret, at når vi hører andres fortællinger, så får vi nye vinkler på vores egen situation. Pludselig kan vi dele og sammenligne os med andre i stedet for at gå alene med vores problem. For når vi hører andres problemstillinger, så ser vi mere tydeligt, at vores kriser har forskellige styrker og sværhedsgrader.

Derfor afholder jeg løbende gruppeforløb hos mig selv eller i samarbejde med blandt andet kirker, virksomheder, organisationer og foreninger.

Ønsker du at få en besked -


- så snart jeg har nye datoer for gruppeforløb?